Chùa Keo - Gia Lâm

Chùa Keo - Gia Lâm

06/07/2014 7759

Chùa Giao Tất, đất Giao Tự . Tên Keo bắt nguồn từ ý nghĩa hai thôn Giao Tự và Giao Tất gắn bó với n...

Xem thêm