Những điểm nóng du lịch trong dịp Tết Dương 2015

Những điểm nóng du lịch trong dịp Tết Dương 2015

26/12/2014 2498

Năm mới đang đến gần, mọi người ai cũng háo hức và đợi mong đến năm mới 2015. Dịp Tết Tây năm nay n...

Xem thêm

Chuyện về Làng Cù Lần

Chuyện về Làng Cù Lần

11/06/2014 4836

Với những địa danh như Thung lũng tình yêu, hồ Than Thở, đồi Mộng Mơ... thì giờ đây ta sẽ tìm thấy...

Xem thêm

Đồi Mộng Mơ - Đà Lạt

Đồi Mộng Mơ - Đà Lạt

07/05/2014 4917

Có người nói rằng: Đồi Mộng Mơ là Đà Lạt thu nhỏ, Tây Nguyên thu nhỏ điều đó quả thực không sai. So...

Xem thêm

Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt

Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt

07/05/2014 2958

Không mấy ai được đến Trung Quốc lên Vạn lý trường thành. Nhưng hầu như nhiều người biết đến câu nó...

Xem thêm

Khu du lịch đồi Mộng Mơ Đà Lạt

Khu du lịch đồi Mộng Mơ Đà Lạt

07/05/2014 6151

Đồi Mộng Mơ là Đà Lạt thu nhỏ, Tây Nguyên thu nhỏ điều đó quả thực không sai. So với nhiều danh thắn...

Xem thêm