Tượng Trần Hưng Đạo

Tượng Trần Hưng Đạo

05/07/2014 7559

Tượng Trần Hưng Đạo ở làng biển Hải Minh, thành phố Quy Nhơn. Hải Minh là một làng biển nhỏ nằm trê...

Xem thêm