Nhà thờ Hạnh Thông Tây

Nhà thờ Hạnh Thông Tây

07/05/2014 5634

Nhà thờ Hạnh Thông Tây là một Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Nhà thờ được xây dựng theo phon...

Xem thêm