Ga Long Biên

Ga Long Biên

06/05/2014 7166

Ga Đầu Cầu liền khúc với đường sắt vừa ra khỏi vị trí cầu Long Biên dăm chục mét. Thực tế đây là Tr...

Xem thêm