Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Tấm lòng từ bi nhà Phật chùa Bồ Đề

Tấm lòng từ bi nhà Phật chùa Bồ Đề

06/06/2014 2566

Chùa có tên chữ là Thiên Sơn. Tấm bia cổ dựng năm Hoằng Định thứ 15 (1614) đời Lê Kính Tông có chép...

Xem thêm