Hòn Bà - Bình Thuận

Hòn Bà - Bình Thuận

05/05/2014 14350

Hòn Bà là một hòn đảo nhô cao lên giữa biển và là ngọn núi trẻ, trên núi có nhiều cây cổ thụ lớn. H...

Xem thêm