Tháp Bánh Ít

Tháp Bánh Ít

05/07/2014 3777

Tháp Bánh Ít là một trong bảy cụm Tháp trên đất Bình Ðịnh, một khu di tích đẹp, đặc sắc và còn lại...

Xem thêm

Kinh thành Sư Tử

Kinh thành Sư Tử

16/06/2014 2017

Kinh đô Trà Kiệu hay còn gọi là thành Simhapura (thành Sư Tử), là kinh đô của vương quốc Chăm khoản...

Xem thêm