Thác Xuân Sơn - Thác Ray

Thác Xuân Sơn - Thác Ray

04/05/2014 10604

Thác Xuân Sơn còn có tên gọi là thác Sông Ray- và nay còn có tên là thác Hòa Bình nằm trên địa phận...

Xem thêm