Hoàng Thành Huế

Hoàng Thành Huế

06/06/2014 5274

Hoàng Thành được xây dựng năm 1804, nhưng mãi đến năm 1833 đời vua Minh Mạng mới hoàn chỉnh toàn bộ...

Xem thêm