Chùa Long Sơn Khánh Hòa

Chùa Long Sơn Khánh Hòa

06/05/2014 1743

Tên thường gọi: Chùa Long Sơn Chùa tọa lạc dưới chân núi Trại Thủy, số 20 đường 23 tháng 10, phường...

Xem thêm