Chùa Đại Trà

Chùa Đại Trà

06/05/2014 1639

Di tích chùa Đại Trà được xây dựng ở thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy . Ngoài tên mang...

Xem thêm