Đồ Sơn

Đồ Sơn

06/05/2014 4926

Đồ Sơn là một trung tâm đánh bắt cá và sản xuất muối của Việt Nam, một điểm du lịch, nghỉ mát, khu...

Xem thêm