Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Hồi giáo Bà Ni ở Bình Thuận

Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Hồi giáo Bà Ni ở Bình ...

15/06/2014 2058

Ramưwan là lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa nhất trong hệ thống lễ hội của đồng bào Chăm (Bà Ni).Với ý...

Xem thêm

Ghé thăm làng dệt thổ cẩm Chăm - Bình Thuận

Ghé thăm làng dệt thổ cẩm Chăm - Bình Thuận

13/06/2014 3343

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào người Chăm, tập trung 2 xã Phan Hòa của huyện Bắc Bình. Theo truyền t...

Xem thêm