Chùa Sùng Nghiêm Thanh Hóa

Chùa Sùng Nghiêm Thanh Hóa

06/05/2014 4484

Từ thời Lý, chùa này được dựng ở làng Duy Tinh (xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc) cho nên nhân dân địa phư...

Xem thêm