Chùa Chân Tiên - Hà Tĩnh

Chùa Chân Tiên - Hà Tĩnh

06/05/2014 3187

Dịp vừa rồi ghé thăm Chùa Chân Tiên tôi có được đọc xem bài thơ này của một vị cố nhân, không rõ cụ...

Xem thêm