Hải đăng Ba Lạt

Hải đăng Ba Lạt

06/05/2014 3917

Hải đăng Ba Lạt giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thái Bình - Nam Định được xây dựng năm 19...

Xem thêm