Chùa Huê Nghiêm 2

Chùa Huê Nghiêm 2

07/05/2014 5005

Chùa tọa lạc tại khu An dưỡng địa, khu phố 2, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí M...

Xem thêm