Công viên Bách Thảo

Công viên Bách Thảo

06/05/2014 4800

Công viên Bách Thảo nằm phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phủ Chủ tịch. Xưa kia nguyên là đất c...

Xem thêm