Công viên Thống Nhất

Công viên Thống Nhất

06/05/2014 5606

Có một thời gian, Công viên Thống Nhất mang tên công viên Lê Nin. Từ khi vườn hoa Chi Lăng được đặt...

Xem thêm