Dinh Hoàng A Tưởng

Dinh Hoàng A Tưởng

16/06/2014 5138

Dinh Hoàng A Tưởng nằm ở trung tâm huyện lỵ Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Kiến trúc Dinh Hoàng A Tưởng theo...

Xem thêm