Lễ chém trâu tế thần của người Chăm

Lễ chém trâu tế thần của người Chăm

05/06/2014 1846

Lễ chém trâu tế thần được tổ chức vào tháng 4 Chăm lịch để dâng cúng cho Pô Rum Păn và các vị thần...

Xem thêm