Chùa Hòa Liễu

Chùa Hòa Liễu

06/05/2014 2011

Hòa Liễu là một làng nhỏ nằm ở ven đầm cửa phủ Kiến Thụy xưa, nay thuộc xã Thuận Thiên, huyện Kiến...

Xem thêm