Ô Quan Chưởng

Ô Quan Chưởng

16/06/2014 5122

Ô Quan Chưởng hay còn gọi là ô Đông Hà, tên chữ là Đông Hà môn (東河門, tức cửa phường Đông Hà), là mộ...

Xem thêm