Tháp cổ Bình Thạnh

Tháp cổ Bình Thạnh

01/07/2014 6006

Tháp cổ Bình Thạnh nằm phía hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, có niên đại xây dựng khoảng thế kỷ VIII, là...

Xem thêm