Đình chùa Đông Khê

Đình chùa Đông Khê

06/05/2014 2238

Đình Đông Khê dựng ở giáp tây xã Đông Khê, hiện ở trục đường Đông Khê, quận Ngô Quyền, với phong cả...

Xem thêm