Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

01/07/2014 2737

Cứ đến ngày mùng 8 tháng giêng hàng năm, dân làng Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, l...

Xem thêm