Độc đáo bánh pẻng khua

Độc đáo bánh pẻng khua

05/06/2014 4031

Pẻng khua là món bánh độc đáo của người Tày Xứ Lạng, cũng là món bánh khó làm để thử tay nghề con d...

Xem thêm