Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Tịnh Xá Ngọc Trung

Tịnh Xá Ngọc Trung

06/05/2014 1456

Tịnh xá Ngọc Trung trên tinh thần thực hành pháp an cư, một biểu hiện thực hành đời sống tu hành mi...

Xem thêm