Ghé thăm xứ đạo Kim Sơn

Ghé thăm xứ đạo Kim Sơn

08/07/2014 1725

Theo sử sách, năm 1829, Doanh điền sứ Tướng công Nguyễn Công Trứ và các vị chiêu mộ đã khẩn khai ra...

Xem thêm

Làng dệt chiếu cói Kim Sơn

Làng dệt chiếu cói Kim Sơn

06/05/2014 3790

Cây cói xuất hiện ở Kim Sơn mới gần 2 thế kỷ nhưng đã có một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống c...

Xem thêm