HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Điện Hòn Chén: Di tích văn hóa tâm linh

Điện Hòn Chén: Di tích văn hóa tâm linh

10/06/2014 626

Điện Hòn Chén xưa có tên là Hoàn Chén với ý nghĩa “trả lại chén ngọc”. Điện Hòn Chén kh...

Xem thêm