Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Điện Hòn Chén: Di tích văn hóa tâm linh

Điện Hòn Chén: Di tích văn hóa tâm linh

10/06/2014 552

Điện Hòn Chén xưa có tên là Hoàn Chén với ý nghĩa “trả lại chén ngọc”. Điện Hòn Chén kh...

Xem thêm