Di tích Chùa Trăm Gian

Di tích Chùa Trăm Gian

04/06/2014 13015

Chùa Quảng Nghiêm còn gọi là chùa Tiên Lữ hay chùa Trăm Gian là một ngôi chùa nằm trên một quả đồi...

Xem thêm