Đình Kim Sơn

Đình Kim Sơn

06/05/2014 2763

Di tích đình Kim Sơn được xây dựng trên khuôn viên thuộc xã Tân Trào. Ngôi đình được dân làng xây d...

Xem thêm