Phủ Thượng Đoạn

Phủ Thượng Đoạn

06/05/2014 2984

Phủ Thượng Đoạn toạ lạc trên địa bàn phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã nổi tiế...

Xem thêm