Cồn Phụng

Cồn Phụng

05/05/2014 3484

Khu du lịch Cồn Phụng nằm trên một cù lao nổi giữa sông Tiền thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, n...

Xem thêm