Hồ Đồng Thái

Hồ Đồng Thái

06/05/2014 4053

Hồ Đồng Thái là một hồ nước ngọt nằm trên địa bàn xã Yên Đồng, Yên Thái huyện Yên Mô và xã Đông Sơn...

Xem thêm