Chùa Thiên Lộc Khánh Hòa

Chùa Thiên Lộc Khánh Hòa

06/07/2014 2291

Chùa được xây dựng trên một vị trí khá đẹp, mặt chùa hướng phía Nam, nhìn về dãy núi Chín Khúc (còn...

Xem thêm