Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chùa Ba Đồn

Chùa Ba Đồn

06/06/2014 658

Kế bên chùa ba khu mộ cải táng của những mồ mả không có thân nhân nhận khi vua Gia Long xây dựng ki...

Xem thêm