Lễ Hội Bà Thu Bồn

Lễ Hội Bà Thu Bồn

07/06/2014 2138

Lễ hội Bà Thu Bồn là một lễ hội dân gian của cư dân ven sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội được t...

Xem thêm