Chùa Lạng Côn

Chùa Lạng Côn

06/05/2014 1584

Chùa Lạng Côn có tên chữ là Sùng Khánh tự (phúc lớn), chùa thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, t...

Xem thêm