Lễ hội đền Hồng Sơn

Lễ hội đền Hồng Sơn

06/05/2014 2165

Đền Hồng Sơn trước đây là Võ miếu linh từ, được xây dựng từ thời Trần để thờ Quan Vân Trường - Vị t...

Xem thêm