Tổ đình Thiên Thai

Tổ đình Thiên Thai

05/05/2014 2284

Tổ đình Thiên Thai nằm ở phía Bắc chân núi Dinh Cố (ấp 3 xã Tam An, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - V...

Xem thêm