Lễ hội đền Vua bà

Lễ hội đền Vua bà

05/05/2014 2959

Lễ hội đền Vua Bà là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của làng Viêm Xá (Hoà Long-Yên Phong). Hội đề...

Xem thêm