HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

 

 

ĐIỀU KIỆN: 

 •  Mã Đại Sứ chỉ được sử dụng cho lần đặt phòng đầu tiên từ mỗi khách hàng mới (người được giới thiệu) khi đặt phòng tại Mytour.vn.
 •  5% tiền thưởng từ Mã Đại Sứ chỉ được áp dụng cho lần đặt phòng đầu tiên từ mỗi khách hàng mới. 
 •  Khách hàng mới được định nghĩa là những khách hàng chưa từng đặt phòng trên Mytour.vn
 •  Đại Sứ Thương Hiệu Mytour  chỉ nhận được tối đa 100,000 VNĐ Tiền Thưởng cho mỗi đơn phòng từ khách hàng mà bạn giới thiệu.
 •  Đại Sứ Thương Hiệu Mytour có thể đăng tải Mã Giảm Giá dành riêng cho mình rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tùy vào đại sứ. 
 •  Những trường hợp gian lận sẽ được tự động hủy điểm thưởng từ chương trình mà bạn đang có được mà không cần thông báo trước.
 •  Mytour có quyền thay đổi và chỉnh sửa điều kiện chương trình mà không cần báo trước.

QUYỀN LỢI:

Đại sứ:

 •  Mỗi Đại Sứ có 1 mã riêng (lấy mã trong tài khoản của bạn). Với mỗi mã này bạn có thể gửi cho nhiều bạn bè.
 •  Với mỗi lần đặt phòng của người được giới thiệu là khách hàng mới, Đại sứ sẽ nhận ngay 5% tính trên giá trị đơn phòng và tối đa không quá 100.000 Vpoint.
 •  Đại Sứ có thể giới thiệu nhiều bạn bè trong cùng 1 thời điểm.
 •  Có thể tích lũy nhiều Vpoint để đặt phòng miễn phí tại Mytour.

Người được giới thiệu

 •  Người được giới thiệu khi nhập Mã Đại Sứ để đặt phòng sẽ nhận ngay 5% tính trên giá trị đơn phòng và tối đa không quá 50.000 Vpoint.
 •  Người được giới thiệu có thể sử dụng đồng thời Mã Đại Sứ và các mã giảm giá khác của Mytour.
 •  Người được giới thiệu có thể trở thành Đại Sứ khi giới thiệu bạn bè đặt phòng trên Mytour với Mã Đại Sứ riêng của mình.
 •  

 

Mytour.vn