Hỗ trợ Covid-19: Hoàn hủy & đổi ngày khách sạn miễn phí

Để đồng hành với quý khách hàng và chung tay vượt qua thời gian dịch bệnh, Mytour hỗ trợ khách hàng hủy, hoàn và đổi ngày nhận phòng miễn phí cho những đơn phòng bị ảnh hưởng bởi dịch, đặt trước ngày 25/7. Sau đây là danh sách khách sạn tham gia chương trình!

Hỗ trợ Covid-19: Hoàn hủy & đổi ngày khách sạn miễn phí