Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00


3,990,000đ
Xem tour


3,750,000đ
Xem tour

“ Các bữa ăn trong chuyến đi thì có bữa tốt, bữa không tốt. Lúc đầu hướng dẫn viên có giới thiệu chúng tôi sẽ đi tàu 3 tầng nhưng thực tế thì chỉ có 2 tầng. Có các khoản chi phí pha... “
Các bữa ăn trong chuyến đi thì có bữa tốt, bữa không tốt. Lúc đầu hướng dẫn viên có giới thiệu chúng tôi sẽ đi tàu 3 tầng nhưng thực tế thì chỉ có 2 tầng. Có các khoản chi phí phát sinh tôi thấy không hài lòng lắm. Các dịch vụ khác thì tạm được.
5.6 Đánh giá