“ Tôi và các thành viện trong gia đình rất thoải mái với các dịch vụ trong chuyến đi Thái Lan lần này. Hướng dẫn viên nhiệt tình, nhanh chóng, vui vẻ, giới thiệu được nhiều thông tin trong chuyến đi. Lịch trình... “
Tôi và các thành viện trong gia đình rất thoải mái với các dịch vụ trong chuyến đi Thái Lan lần này. Hướng dẫn viên nhiệt tình, nhanh chóng, vui vẻ, giới thiệu được nhiều thông tin trong chuyến đi. Lịch trình phong phú, tôi thấy rất phấn khởi. Chỗ ở, thức ăn, phương tiện đi lại đều tốt. Các bạn Mytour đã tư vấn cho tôi tour du lịch này, tôi thấy rất hài lòng. Lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ các dịch vụ của Mytour.