Đánh giá khách sạn Sa Huỳnh Resort

Viết đánh giá
Rất tốt
7.6
Tất cả
(Từ 96 nhận xét)
Xuất sắc
8
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.3
Cặp đôi
(Từ 5 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Gia đình
(Từ 21 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Bạn bè
(Từ 13 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cá nhân
(Từ 56 nhận xét)