Phòng khách sạn, vé máy bay trực tuyến giá tốt | Mytour.vn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty cổ phần du lịch Việt Nam VNTravel (“Chúng Tôi”) coi trọng việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“DLCN”) của Bạn. Sau khi đọc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin (“Chính Sách”), Bạn có toàn quyền quyết định việc chia sẻ DLCN với Chúng Tôi. Tùy từng thời điểm, Chúng Tôi có thể chỉnh sửa Chính Sách này để cập nhật những thay đổi của pháp luật, các tính năng của hệ thống công nghệ. Nếu Bạn tiếp tục đăng nhập, sử dụng website và/hoặc ứng dụng di động Mytour.vn (“Nền Tảng”) của Chúng Tôi, sẽ đồng nghĩa với việc Bạn chấp nhận nội dung của Chính Sách này và những thay đổi của Chính Sách tại từng thời điểm.

Nếu Bạn sử dụng Nền Tảng để thực hiện việc đặt mua sản phẩm, dịch vụ cho một bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm thông báo và đạt được sự chấp thuận của họ về việc Chúng Tôi sẽ thu thập và xử lý DLCN của họ. Chúng Tôi sẽ được miễn trừ trách nhiệm khỏi tất cả các yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện của bên thứ ba liên quan tới việc xử lý DLCN như đã nêu tại Chính Sách này.

Dữ liệu cá nhân (“DLCN”) là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Xử Lý DLCN là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Khi có sự đồng ý của bạn, Chúng Tôi sẽ thu thập các DLCN để phục vụ cho mục đích đặt vé máy bay, phòng khách sạn, mua vé tàu, vé xe, đặt mua các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đặt bàn hoặc đặt món ăn tại các nhà hàng … (“Dịch Vụ”), và cải thiện Trang TMĐT để nâng cao trải nghiệm của Bạn.

1. Loại DLCN được thu thập và xử lý

a. DLCN của Bạn

 - Dữ liệu liên hệ của Bạn, bao gồm nhưng không hạn chế: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; giới tính; số điện thoại, email cá nhân; địa chỉ; thông tin nhận dạng.

 - Đơn hàng và sở thích: sản phẩm, dịch vụ mà Bạn đã xem hoặc đặt mua, thời gian sử dụng sản phẩm dịch vụ, lịch trình chuyến đi, sở thích mà Bạn đã chia sẻ ... Chúng Tôi cũng thu thập thông tin đánh giá của Bạn về nhà cung cấp bao gồm nội dung đánh giá và hình ảnh.

 - Dữ liệu về vị trí: nhằm mục đích cung cấp thông tin về các nhà cung cấp, các sản phẩm dịch vụ ở gần Bạn, Chúng Tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của Bạn qua dịch vụ định vị. Nếu Bạn sử dụng các thiết bị di động khi truy cập vào Nền Tảng, Bạn có quyền lựa chọn để Chúng Tôi thấy vị trí hiện tại của Bạn.

 - Dữ liệu khác: địa chỉ IP, thời gian truy cập và sử dụng Nền Tảng, thông tin nhấp chuột (click) và những trang thông tin mà Bạn đã xem.

 - Cookies và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookies và/hoặc các công nghệ tương tự để máy tính và/hoặc thiết bị di động nhận ra Bạn khi Bạn sử dụng Nền Tảng của Chúng Tôi trong các lần tiếp theo.

b. DLCN của người khác mà Bạn cung cấp cho Chúng Tôi

Bạn có thể sử dụng Nền Tảng để đặt mua sản phẩm, dịch vụ cho mình hoặc cho một bên thứ ba. Chúng Tôi sẽ thu thập DLCN của bên thứ ba do Bạn cung cấp cho Chúng Tôi. Bạn có trách nhiệm thông báo và đạt được sự chấp thuận của bên thứ ba về việc Chúng Tôi sẽ thu thập DLCN  của họ phù hợp với nội dung quy định tại Chính Sách này.

c. DLCN mà Chúng Tôi thu thập được từ nguồn khác

Các sản phẩm và dịch vụ được hiển thị trên Nền Tảng của Chúng Tôi cũng có thể được hiển thị/ tích hợp vào các trang thương mại điện tử khác của các đối tác của Chúng Tôi. Vì vậy, Chúng Tôi có thể thu thập DLCN của Bạn từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đối tác kinh doanh, đối tác liên kết, công ty con và các bên thứ ba độc lập khác.

2. Mục đích Xử Lý DLCN

DLCN của Bạn được Chúng Tôi thu thập và xử lý cho các mục đích dưới đây:

(i) Đăng ký và sử dụng Nền Tảng: Chúng Tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để thực hiện đăng ký tài khoản mới, xác thực thông tin tài khoản khi truy cập, sử dụng Nền Tảng.

 (ii) Cung cấp sản phẩm dịch vụ theo đơn đặt hàng: Chúng Tôi thu thập thông tin người trực tiếp sử dụng dịch vụ khi Bạn đặt mua sản phẩm, dịch vụ trên Nền Tảng và chuyển các thông tin này cho Nhà Cung Cấp để cung cấp đơn đặt hàng theo yêu cầu của Bạn.

(iii) Dịch vụ khách hàng: bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng Tôi sẽ liên hệ với Bạn khi cần thông báo về các đơn đặt hàng mà Bạn đã đặt trên Nền Tảng; giải quyết các khiếu nại, tranh chấp nếu có liên quan tới Nền Tảng do Chúng Tôi quản lý, vận hành; hoặc hỗ trợ Bạn làm việc với nhà cung cấp để giải quyết khiếu nại, thắc mắc (nếu có). Khi Bạn liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng Tôi, cuộc gọi của Bạn có thể được nghe trực tiếp hoặc được ghi âm phục vụ cho mục đích chăm sóc khách hàng hoặc giải quyết khiếu nại (nếu có).

(iv) Cải thiện chất lượng Nền Tảng: Chúng Tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để nâng cao trải nghiệm của Bạn khi sử dụng Nền Tảng của Chúng Tôi và sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp.

 (v) Thực hiện hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường: Chúng Tôi sẽ giới thiệu đến Bạn thông tin về các sản phẩm dịch vụ của Chúng Tôi và/hoặc nhà cung cấp thông qua việc gửi email, gửi tin nhắn, gửi thông báo vào tài khoản của Bạn trên Nền Tảng. Bạn có quyền từ chối các tài liệu tiếp thị của Chúng Tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong tài liệu.

(vi) Các mục đích khác sẽ được Chúng Tôi thông báo tới Bạn tại thời điểm thu thập thông tin.

3. Cách thức xử lý DLCN

a. Cách thức thu thập DLCN

- Chúng Tôi thực hiện thu thập DLCN của Bạn khi Bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email, các kênh truyền thông khác như mạng xã hội; khi Bạn đặt Dịch Vụ của Chúng Tôi;

- Chúng Tôi thực hiện thu thập Dữ liệu khác của Bạn ngay cả khi Bạn không tạo tài khoản trên Nền Tảng.

- Chúng tôi có thể thu thập DLCN của bạn từ bên thứ ba khác như: các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các bên liên kết và bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chúng tôi; hoặc từ các bên thứ ba có quan hệ với Bạn như người sử dụng lao động, tổ chức bạn là thành viên, …; hoặc từ các nền tảng mạng xã hội (google, BHXH, MST, Facebook, Zalo…) mà Bạn đã cập nhật.

b. Cách thức xử lý DLCN

Các hoạt động Xử Lý DLCN sẽ được Chúng Tôi xử lý theo một trong các cách sau: tự động hoặc không tự động; thông qua các phương tiện điện tử hoặc bằng cách thủ công hoặc bất kỳ phương thức nào khác mà Chúng Tôi cho là phù hợp.

4. Tổ chức, cá nhân được xử lý DLCN và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến mục đích Xử Lý DLCN

 - Cán bộ nhân viên của VNTravel, các công ty liên kết, công ty khác thuộc cùng Tập đoàn.

 - Nhà cung cấp của Chúng Tôi: trực tiếp cung cấp dịch vụ theo đơn đặt hàng của Bạn. Xin lưu ý rằng các nhà cung cấp có thể liên hệ với Bạn để thu thập thêm thông tin cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đơn đặt hàng của Bạn.

 - Nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trên Nền Tảng của Chúng Tôi như: các công ty trung gian thanh toán, các công ty tiếp thị và nghiên cứu thị trường, các đối tác cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên Nền Tảng phải bảo vệ DLCN của Bạn mà Chúng Tôi đã chia sẻ cho họ. Họ không được phép sử dụng DLCN của Bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ hỗ trợ Nền Tảng, trừ trường hợp giữa họ và Bạn có một thỏa thuận riêng.

 - Các cơ quan thực thi pháp luật nhằm điều tra hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống gian lận khi có yêu cầu.

 - Trường hợp chuyển nhượng doanh nghiệp: nếu Chúng Tôi thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp, Chúng Tôi sẽ thông báo với chủ sở hữu mới rằng họ chỉ được sử dụng thông tin của Bạn phù hợp với nội dung quy định tại Chính Sách này.

 - Tùy thuộc vào vị trí của Bạn và địa điểm sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà Bạn đã đặt trên Nền Tảng, Chúng Tôi có thể sẽ chuyển DLCN của Bạn ra nước ngoài. Chúng Tôi sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết và phù hợp để bảo vệ những thông tin này. Đồng thời, Chúng Tôi cũng yêu cầu bên thứ ba nhận dữ liệu phải áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật.

 - Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào Chúng Tôi xét thấy là cần thiết vì mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Chính sách này.

5. Thời gian lưu giữ DLCN

DLCN của Bạn sẽ bắt đầu được xử lý kể từ khi Bạn cung cấp DLCN cho Chúng Tôi.

Chúng Tôi sẽ lưu giữ DLCN của Bạn trong thời gian cần thiết để xử lý và cung cấp các đơn đặt hàng; và/hoặc để giải quyết các khiếu nại, tranh chấp; và/hoặc cho bất kỳ mục đích liên quan và hợp pháp nào khác.

Chúng Tôi sẽ ngừng lưu giữ DLCN của Bạn ngay khi: (i) pháp luật hiện hành không yêu cầu lưu giữ các DLCN này; và/hoặc (ii) Chúng Tôi không còn mục đích kinh doanh hoặc mục đích hợp pháp khác để xử lý DLCN của Bạn; và/hoặc (iii) Bạn có yêu cầu rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa DLCN đã được Chúng Tôi thu thập trước đó.

6.  Chỉnh sửa thông tin, rút lại sự chấp thuận và yêu cầu xóa thông tin

Nếu Bạn muốn chỉnh sửa bất kỳ DLCN nào đã cung cấp, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Bạn trên Nền Tảng hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng Tôi.

Nếu Bạn muốn rút lại sự chấp thuận cho Chúng Tôi thu thập, xử lý DLCN hoặc yêu cầu Chúng Tôi xóa DLCN của Bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản tới Chúng Tôi thông qua địa chỉ email legal@mytour.vn. Theo yêu cầu của Bạn, Chúng Tôi sẽ ngừng thu thập, xử lý DLCN của Bạn và xóa các DLCN mà Bạn đã chia sẻ trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc Chúng Tôi có mục đích hợp pháp khác cần lưu giữ những thông tin này.

Nếu Bạn yêu cầu rút lại sự chấp thuận với việc xử lý DLCN hoặc yêu cầu xóa DLCN, Bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng Nền Tảng và Chúng Tôi và/hoặc Nhà Cung Cấp sẽ không thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Bạn. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào với sự chấm dứt này. Yêu cầu rút lại sự đồng ý, xóa hoặc yêu cầu xóa DLCN của Bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước đó.

7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi Xử Lý DLCN

Chúng Tôi sẽ bảo vệ DLCN của Bạn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết và hợp lý bao gồm các quy trình vật lý, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý thông tin trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Nếu có bất kỳ hành vi nào vi phạm DLCN của Bạn, Chúng Tôi sẽ thông báo cho Bạn. Đồng thời, Chúng Tôi sẽ nỗ lực để phục hồi tính bảo mật của DLCN mà Bạn đã chia sẻ trên Nền Tảng.

Bạn cần đảm bảo DLCN cung cấp cho Chúng Tôi là chính xác. Trong trường hợp DLCN được cung cấp không chính xác, Chúng Tôi có quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ theo chính sách của Chúng Tôi và các bên có liên quan.

8. Quyền và nghĩa vụ của Bạn

Bạn có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, … theo quy định của pháp luật

Bạn có nghĩa vụ: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép VIB xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính Sách này, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng Tôi hoặc thông qua địa chỉ email legal@mytour.vn.

logo_mytour_footer

Công ty cổ phần du lịch Việt Nam VNTravel

Tổng đài chăm sóc: 1900 2083

Email: hotro@mytour.vn

Văn phòng Hà Nội: Tầng 11, Tòa Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Văn phòng HCM: Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Quận 3

Mytour là thành viên của VNTravel Group - Một trong những tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á về du lịch trực tuyến và các dịch vụ liên quan.

Copyright © 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL - Đăng ký kinh doanh số 0108886908 - do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04 tháng 09 năm 2019