Đánh giá khách sạn Terrace Resort

Viết đánh giá
Xuất sắc
8
Tất cả
(Từ 28 nhận xét)
Xuất sắc
9.2
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Xuất sắc
8.9
Cặp đôi
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Gia đình
(Từ 7 nhận xét)
Xuất sắc
8
Bạn bè
(Từ 5 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 13 nhận xét)